Velryby a kosatky z Ólafsvíku

Pozorování velryb s přístavu Olafsvík

POZOROVÁNÍ VELRYB A KOSATEK Z ÓLAFSVÍKU – Pozorujte největší savce naší planety na vlastní oči.

Kosatky
Snaefellsnes je n
ejlepší místo k vidění kosatek na Islandu. Kosatky jsou častěji vidět na jaře a začátkem léta – duben až začátek července, ale je je zde možno vidět po celou dobu letních měsíců.

Velryby vorvaň a kulohlavec
Vorvani se u Ólafsvíku vyskytují zejména mezi dubnem a červnem v hlubších vodách. V červenci a na podzim se zvyšuje šance na vidění kulohlavců, často ve velkých skupinách. Dalšími velrybami, které je lze vidět, jsou velryby keporkak, plejtváci a také delfíni bílý. Přiblížíme vás k velikánou, jak jen blízko to půjde, anižbychom je rušili.

DETAIL EXKURZE VELRYBY Z ÓLAFSVÍKU – KÓD LK

Cena zahrnuje: výlet lodí za pozorováním velryb a kosatek, lokální průvodce s výkladem v angličtině, němčině, lokální daň.

Odjezdy: každý den od dubna do října (exkurze je limitována jak počtem osob, tak  i počasím).

Místo exkurze: Vyplouvá se z přístavu Ólafsvík (Norðurtangi 9, 355 Ólafsvík).

Trvání exkurze: Přibližně 2-3,5 hod.

Minimální věk: není limitováno

Obtížnost exkurze: 1 z 5 možných

Co si s sebou přinést: teplé oblečení formou vrstev cibule, nepromokavé boty, fotoaparát, sluneční brýle.

Poznámka: Zakoupení exkurze vám negarantuje, že velryby a kosatky uvidíte. Pozorování velryb v oceánu není jako v zoologické zahradě či v zábavním parku. Velryby se pohybují volně a není 100% zaručeno, že je během plavby spatříte. Prosím, berte na vědomí, že pokud velryby neuvidíte, zaplacená částka se zpět nevrací. Dodavatel exkurze vám může nabídnout další možnost pozorování velryb zdarma, dle vytíženosti kapacit dalších exkurzí.

Exkurze na velryby na Islandu

Upozornění (Disclaimer): Veškeré exkurze na oceánu jsou realizovány na vlastní zodpovědnost účastníka. ISLANDICA s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za nehody způsobené samotnými klienty, jejich vlastní činností či působením přírody. Účastníci na těchto exkurzích mohou být požádáni islandským dodavatelem o podepsání prohlášení, ve kterém stvrzují, že jsou si vědomi možných rizik a nebezpečí při těchto exkurzích, a že tyto aktivity realizují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Dodavatel si vyhrazuje právo tuto exkurzi kdykoliv zrušit z bezpečnostních či klimatických důvodů (v tomto případě vám bude vrácena plná hodnota exkurze).